Het is voor ieders veiligheid belangrijk dat de aanwijzingen van onze medewerk(st)ers worden opgevolgd.

Het niet opvolgen van deze aanwijzigingen kan er toe leiden dat we ons genoodzaakt zien de betreffende gast/deelnemer uit te sluiten van de activiteit.

Indien dit gebeurt worden de volledige kosten van de activiteit nog steeds in rekening gebracht.