Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met jou hebben gesloten.

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.